Program

u PALLOTYNÓW
edukacja przedszkolna

Program

W roku szkolnym 2021/2022 Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w naszym przedszkolu będziemy realizować na podstawie programu pt „NASZE PRZEDSZKOLE” autorstwa prof. Wiesławy Żaby-Żabińskiej oraz Małgorzaty Kwaśniewskiej wydawnictwa MAC EDUKACJA.

Nasze przedszkole.

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci przeznaczony jest do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W programie postanowiono postrzegać i interpretować zachowania dziecięce w perspektywie transgresyjnej, sytuujące je zawsze ponad to, czego się od nich oczekuje. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych je formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno – przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami, aspiracjami.

Cele główne wychowania przedszkolnego określone w podstawie programowej rozbite zostały na cele szczegółowe, określone w rozdziałach Cele edukacyjne oraz Cele operacyjne, sformułowane po przedstawieniu treści z każdego obszaru,
określone jako Oczekiwane efekty aktywności dziecka.

Z ogólnie rozumianej aktywności wyodrębniona następujące jej przejawy: społeczną, językowa, poznawczą, artystyczną, ruchową, zdrowotną, w ramach których wyszczególnione zostały dodatkowe kategorie.

Publikacja zawiera ponadto arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka, arkusz badania gotowości szkolnej, scenariusze spotkań z rodzicami.

Cykl jaki wybraliśmy w roku szkolnym 2021/2022 to „Odkrywam siebie” wydawnictwa MAC EDUKACJA.

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne Iskierka

Zapraszamy do odwiedzenia naszego przedszkola. Budynek Iskierki przylega bezpośrednio do Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej Ojców Pallotynów.

Przy okazji można wybrać się na spacer po pięknym Zielonym Parku.

Lokalizacja

Galeria