pracujemy na usmiech dzieci

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane są w ramach opłaty czesnego.

Język angielski

prowadząca: mgr Magdalena Mędrala

– zajęcia odbywają się codziennie

Zajęcia taneczne

prowadzący: Krzysztof Taurogiński

– realizowane są przy współpracy ze szkołą tańca DANCE-PRO

– odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia rytmiczne

prowadząca: mgr Katarzyna Kierejsza

– odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia teatralne

prowadzący: Adam Akerman

– odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia sportowe

prowadzący: trener Maciej

– realizowane są we współpracy z Gdańska Akademią Sportu

– odbywają się raz w tygodniu

Warsztaty psychoedukacyjne

prowadzi mgr Monika Chaberska – psycholog

– wspierające rozwój potencjału dzieci

– odbywają się raz w tygodniu

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne Iskierka

Zapraszamy do odwiedzenia naszego nowego przedszkola.

Lokalizacja

Galeria