Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat.  – JANUSZ KORCZAK

Drodzy Rodzice
Wybór przedszkola jest decyzją bardzo ważną ponieważ ma wpływ na dalsze kształtowanie i rozwój Państwa dzieci. Naszym zadaniem jest zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, aby zwiększyć szanse na lepszą przyszłość.

Przedszkole ISKIERKA w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych swoich podopiecznych.
W naszym przedszkolu wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne, potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Poprzez zapewnienie codziennych zajęć z języka angielskiego stwarzamy dzieciom większe szanse w coraz bardziej wymagającym świecie. Ważnym dla nas aspektem jest budowanie systemu wartości, wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe.
W przedszkolu ISKIERKA dzieci rozwijają umiejętności społeczne , które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi oraz z dorosłymi.
Przedszkole ISKIERKA stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
Również troszczymy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcamy do
uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
Nasze przedszkole wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija
umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne
oraz sztuki plastyczne. Przedszkole ISKIERKA zwiększa szanse edukacyjne dzieci poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 • Galeria

  • Zapisy

   Czesne 500 zł

   ZAPISY pod numerem telefonu:
   732-700-186
   lub
   732-700-190

  • Kontakt